diz

diz
is.
1. Qıçın diz oynağı olan hissəsi, bükülən yeri. Dizlərini bükmək. – Getdim bağa üzümə; Tikan batdı dizimə. (Bayatı). Göy ot dizdən yuxarı qalxmışdı. C. M.. Diz qapağı – dizin üstündəki sümük. <Nurəddinin> sağ ayağı diz qapağından çıxmışdır. S. S. A.. <Qədir> . . ovucları ilə diz qapaqlarını ovdu, ayaqlarını oynatdı. M. C.. Diz oynağı – baldır sümüyünü bud sümüyü ilə birləşdirən oynaq. // Şalvarın, qıçın həmin yerini örtən hissəsi. Şalvarın dizləri sürtülüb.
2. Qıçın diz oynağından buda qədər olan hissəsi. Uşağı dizi üstündə oturtmaq. – . . Kərbəlayı Cəfər dizi üstə oturub üzüqoylu düşmüşdü çörəyin üstə. C. M..
◊ Diz çökdürmək, diz üstə çökdürmək – zorla tabe etmək, tabe olmağa, təslim olmağa məcbur etmək. Tarixi əzmiylə yaradanları; Niyə çökdürdünüz bu gün diz üstə? B. V.. Diz çökmək, diz üstə çökmək – 1) dizlərini yerə dayayaraq oturmaq və ya təzim əlaməti olaraq dizlərini yerə qoyaraq əyilmək. Uşaqların əllərindən tutub gedirəm o bədbəxtin yanına, diz üstə çöküb yalvarırıq, əlac olmayır. N. V.. Məhkum ayağa qalxaraq, Abbasqulu ağanın qarşısında diz çökdü. . . Ə. Sadıq; 2) məc. tabe olmaq, itaət etmək, təslim olmaq. <Qətibə:> Əlahəzrətin özü, Qızıl Arslanın qarşısında diz çökəcəyini görəcəkdir. M. S. O.. Tarix özü şahid olub; Bu dostluğun qarşısında; Düşmənin diz çökdüyünə. R. R.. Dizə çıxmaq – həddən artıq çox olmaq. Zibil dizə çıxırdı. – Gün isti, yer qızğın, toz çıxır dizə; Çibinlər, milçəklər soxulur gözə. H. K. S.. Dizlərini qucmaq (qucub oturmaq) – məyus, aciz, naəlac bir halda oturmaq, yazıq-yazıq oturmaq. Bir neçə gün bundan əqdəm şadlığından bilmirdin nə edəsən, indi dizlərini qucub qafiləsi vurulmuş ərəbə oxşayırsan, məgər nə olub? N. V.. diz-dizə bax dizbədiz. Oturaydım dizdizə; Baxaydım gül üzünə. (Bayatı). Təbiət bizimlə durub diz-dizə; Başından keçəni danışır bizə. S. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • Diz Iz It! — title screen Format Entertainment, Variety show, Game show Created by TAPE Inc. and …   Wikipedia

 • Diz Ab — Diz Ab …   Wikipedia

 • Dizə — or Diza may refer to: Dizə, Julfa, Azerbaijan Dizə, Ordubad, Azerbaijan Dizə, Sharur, Azerbaijan This disambiguation page lists articles about distinct geographical locations with the same name. If an …   Wikipedia

 • DIZ — steht für: DIZ (Zeitzeichensender), ein ehemaliger Zeitzeichensender aus Nauen (Brandenburg) DIZ Emslandlager, das Dokumentations und Informationszentrum Emslandlager Deutsches Institut für Zeitgeschichte Description in ZIP, Informationen (im… …   Deutsch Wikipedia

 • Diz — Diz …   Wikipedia

 • DiZ — steht für: das frühere Rufzeichen eines Kurzwellen Zeitzeichensenders in Nauen bei Berlin auf 4525 kHz; Rufzeichen ab 1980 war Y3S; siehe Y3S Nauen Deutsches Institut für Zeitgeschichte DiZ steht für: Zentrum für Hochschuldidaktik der bayerischen …   Deutsch Wikipedia

 • diz — (ant. y pop. en algunos sitios) Dice o dicen: ‘Diz que va a haber guerra’ …   Enciclopedia Universal

 • diz|en — «DIHZ uhn, DY zuhn», transitive verb. to dress with gaudy clothes or ornaments; bedizen. ╂[earlier disyn, disen. Compare Middle Dutch disen wind up flax, Middle Low German dise bunch of flax on distaff] …   Useful english dictionary

 • diz|zi|ly — «DIHZ uh lee», adverb. in a dizzy manner …   Useful english dictionary

 • diz|zy — «DIHZ ee», adjective, zi|er, zi|est, verb, zied, zy|ing. –adj. 1. likely to fall, stagger, or spin around; not steady; giddy: »When you spin round and round, and stop suddenly, you feel dizzy …   Useful english dictionary

 • diz — see dizz …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”